Archives March 2023

Inleiding tot DevOps

DevOps is een term die in toenemende mate wordt gebruikt in de wereld van softwareontwikkeling. Het combineert de traditionele disciplines van softwareontwikkeling en IT-operaties om een ​​meer agile en responsieve benadering van softwareontwikkeling te creëren. Het doel van DevOps is om de kloof tussen ontwikkeling en operaties te dichten door teams te laten samenwerken en gebruik te maken van geautomatiseerde processen en tools om de snelheid en kwaliteit van softwareontwikkeling te verhogen.

In de DevOps-benadering zijn ontwikkeling en operaties niet langer gescheiden entiteiten, maar werken ze samen als een geïntegreerd team dat verantwoordelijk is voor de ontwikkeling, implementatie en onderhoud van software. Dit resulteert in een snellere time-to-market, hogere kwaliteit van software en betere samenwerking tussen teams.

DevOps vereist ook een cultuurverandering die gericht is op samenwerking, continue verbetering en verantwoordelijkheid. Dit kan echter uitdagend zijn voor organisaties die al lang gevestigde processen en hiërarchieën hebben. Maar met de juiste aanpak kan DevOps een grote impact hebben op de softwareontwikkeling en het vermogen van organisaties om snel en efficiënt te innoveren.

In deze context kan DevOps dus worden gezien als een benadering van softwareontwikkeling die de nadruk legt op samenwerking, automatisering en cultuurverandering om sneller, beter en meer responsief te zijn in het leveren van software.

DevOps-workshop voor managers van traditionele ontwikkelingsteams om inzicht te geven in wat het voor hen betekent als hun team DevOps gaat werken

Doelen van de workshop:

 1. Begrijpen wat DevOps is en waarom het belangrijk is.
 2. Inzicht krijgen in de voordelen en uitdagingen van DevOps.
 3. Leren hoe traditionele ontwikkelingsteams kunnen overstappen op DevOps.
 4. Begrijpen hoe DevOps kan worden geïntegreerd in de bedrijfsvoering van een organisatie.

Agenda:

 1. Inleiding tot DevOps.
 2. Voordelen van DevOps.
 3. Uitdagingen bij het werken met DevOps.
 4. Hoe traditionele ontwikkelingsteams kunnen overstappen op DevOps.
 5. Integratie van DevOps in de bedrijfsvoering van een organisatie.
 6. Conclusie.

Stap 1: Inleiding tot DevOps

 1. Leg uit wat DevOps is en waarom het belangrijk is voor een organisatie.
 2. Geef voorbeelden van organisaties die DevOps hebben geïmplementeerd en de resultaten die ze hebben gezien.

Stap 2: Voordelen van DevOps

 1. Leg de voordelen van DevOps uit, zoals snellere time-to-market, hogere kwaliteit van software en betere samenwerking tussen teams.
 2. Bespreek de voordelen van continue integratie en continue levering (CI/CD) en hoe deze kunnen worden bereikt met DevOps.

Stap 3: Uitdagingen bij het werken met DevOps

 1. Bespreek de uitdagingen die teams kunnen tegenkomen bij het werken met DevOps, zoals het vereisen van nieuwe vaardigheden en cultuurveranderingen.
 2. Leg uit hoe het oplossen van deze uitdagingen kan leiden tot verbeterde samenwerking en efficiëntie.

Stap 4: Hoe traditionele ontwikkelingsteams kunnen overstappen op DevOps

 1. Leg uit hoe traditionele ontwikkelingsteams kunnen overstappen op DevOps, bijvoorbeeld door het implementeren van CI/CD-pijplijnen en het automatiseren van testen.
 2. Bespreek hoe het trainen van teams en het creëren van een cultuur van samenwerking en continue verbetering kan bijdragen aan een succesvolle overgang naar DevOps.

Stap 5: Integratie van DevOps in de bedrijfsvoering van een organisatie

 1. Bespreek hoe DevOps kan worden geïntegreerd in de bedrijfsvoering van een organisatie, bijvoorbeeld door het opnemen van DevOps-praktijken in beleidsregels en procedures.
 2. Leg uit hoe het opnemen van DevOps in de bedrijfsvoering kan leiden tot snellere innovatie en betere klanttevredenheid.

Stap 6: Conclusie

 1. Bespreek de belangrijkste takeaways van de workshop, zoals het begrijpen van de voordelen van DevOps en de uitdagingen die teams kunnen tegenkomen bij het implementeren ervan.
 2. Bied een roadmap aan voor hoe teams kunnen overstappen op DevOps en hoe organisaties DevOps kunnen integreren in hun bedrij

Wat is de impact van DEVOps op een traditioneel ontwikkel team?

DevOps heeft een aanzienlijke impact op traditionele ontwikkelingsteams. DevOps gaat namelijk over het integreren van ontwikkeling (Dev) en operationele (Ops) processen in een organisatie, om zo sneller en betrouwbaarder software te kunnen leveren. Dit brengt een aantal veranderingen met zich mee voor traditionele ontwikkelingsteams:

 1. Verantwoordelijkheid voor de hele levenscyclus van de software: Traditionally, ontwikkelingsteams hadden meestal alleen verantwoordelijkheid voor het schrijven van de code en het testen van de software. Met DevOps is de verantwoordelijkheid van het ontwikkelteam uitgebreid tot het hele ontwikkelingsproces, van de planning tot de implementatie, monitoring en onderhoud van de software.
 2. Focus op samenwerking en communicatie: DevOps stimuleert een cultuur van samenwerking en communicatie tussen ontwikkeling en operations, en zelfs tussen verschillende teams binnen een organisatie. Dit kan een verandering zijn voor traditionele ontwikkelingsteams die gewend zijn om in silo’s te werken en minder nauw samen te werken met operations- en andere teams.
 3. Veranderingen in tools en processen: DevOps introduceert nieuwe tools en processen om de samenwerking tussen teams te verbeteren en de softwareontwikkeling en implementatie te automatiseren. Traditionele ontwikkelingsteams moeten zich aanpassen aan deze nieuwe tools en processen om optimaal te kunnen profiteren van de voordelen van DevOps.
 4. Meer nadruk op continue integratie en implementatie: DevOps legt meer nadruk op het gebruik van continue integratie en continue implementatie (CI/CD) om de software sneller en betrouwbaarder te kunnen leveren. Dit vereist een verandering in de manier waarop traditionele ontwikkelingsteams werken, waarbij code vaker en sneller wordt geïntegreerd en geïmplementeerd dan voorheen.

Over het algemeen heeft DevOps een positieve impact op traditionele ontwikkelingsteams, omdat het hen in staat stelt om sneller en betrouwbaarder software te leveren. Het kan echter ook een uitdaging zijn voor teams die niet gewend zijn aan verandering en aanpassing aan nieuwe tools en processen. Het is daarom belangrijk om de voordelen van DevOps duidelijk te communiceren en training en ondersteuning te bieden aan ontwikkelingsteams om hen te helpen zich aan te passen aan deze veranderingen.

Hoe orkestreert OpenShift containers?

OpenShift orkestreert containers via Kubernetes, een open-source containerorkestratieplatform. OpenShift bouwt voort op Kubernetes en biedt extra functies en functionaliteiten om containerbeheer te vereenvoudigen en te stroomlijnen.

OpenShift biedt verschillende functies voor het orkestreren van containers, zoals het automatisch schalen van applicaties, het monitoren en beheren van applicaties, en het uitvoeren van upgrades zonder downtime. Het biedt ook mogelijkheden voor load balancing, routing en netwerken, waardoor applicaties eenvoudig en veilig toegankelijk zijn.

OpenShift maakt gebruik van Kubernetes-constructies zoals pods, services en replica sets om containers te beheren en te orkestreren. Het biedt ook extra functies zoals BuildConfig, DeploymentConfig en ImageStream om het bouwen, implementeren en beheren van applicaties te vereenvoudigen.

Een belangrijk onderdeel van het orkestreren van containers met OpenShift is het gebruik van Docker-images. OpenShift kan Docker-images automatisch bouwen en deze gebruiken om containers te implementeren en te schalen.

Al met al biedt OpenShift een krachtig platform voor het orkestreren van containers, waardoor bedrijven en organisaties snel en efficiënt containerized applicaties kunnen bouwen en implementeren.

Succes Cases van bedrijven die OpenShift gebruiken

Hieronder vindt u enkele links naar succesverhalen van bedrijven die OpenShift gebruiken:

 1. BMW: https://www.redhat.com/en/success-stories/bmw-group
 2. Lufthansa Technik: https://www.redhat.com/en/success-stories/lufthansa-technik
 3. UPS: https://www.redhat.com/en/success-stories/ups
 4. Amadeus: https://www.redhat.com/en/success-stories/amadeus
 5. DBS Bank: https://www.redhat.com/en/success-stories/dbs-bank

Deze bedrijven hebben allemaal OpenShift gebruikt om hun infrastructuur te moderniseren, de efficiëntie te verbeteren en de time-to-market voor nieuwe applicaties te versnellen. Door OpenShift te gebruiken, konden ze sneller nieuwe applicaties implementeren en schalen om aan de vraag te voldoen, terwijl ze tegelijkertijd hun kosten verlaagden. Deze succesverhalen zijn een geweldige bron van informatie voor bedrijven die OpenShift overwegen als containerbeheeroplossing.

Wat is OpenShift?

OpenShift is een containerbeheerplatform dat is ontwikkeld door Red Hat. Het is gebaseerd op het open-source Kubernetes-project en biedt een schaalbaar en flexibel platform voor het implementeren en beheren van containerized applicaties.

OpenShift biedt een complete oplossing voor het ontwikkelen, implementeren en beheren van containerized applicaties, inclusief ondersteuning voor DevOps-processen zoals automatisch bouwen en implementeren van applicaties, monitoring en logging. Het biedt ook de mogelijkheid om meerdere programmeertalen, frameworks en middleware-technologieën te ondersteunen.

OpenShift ondersteunt zowel on-premise implementaties als cloudimplementaties en biedt integratie met verschillende cloudproviders, zoals Amazon Web Services, Microsoft Azure en Google Cloud Platform. Het biedt ook integratie met verschillende tooling, zoals Git, Jenkins en Ansible, om het ontwikkel- en implementatieproces verder te automatiseren.

Over het algemeen is OpenShift een krachtige containerbeheeroplossing die bedrijven en organisaties helpt bij het beheren en implementeren van containerized applicaties. Met zijn flexibele en schaalbare architectuur biedt OpenShift de mogelijkheid om snel nieuwe applicaties te implementeren en te schalen, waardoor bedrijven beter kunnen reageren op veranderende bedrijfsbehoeften.

Voordelen van containers voor bedrijven en organisaties

Containers bieden verschillende voordelen voor bedrijven en organisaties, waaronder:

 1. Efficiënt gebruik van resources: Containers delen het besturingssysteem van de host, wat betekent dat er minder overhead is in vergelijking met het uitvoeren van meerdere virtuele machines. Dit betekent dat bedrijven meer applicaties en services kunnen uitvoeren op een enkele host, waardoor er efficiënter gebruik wordt gemaakt van de beschikbare resources.
 2. Snelle implementatie en schaalbaarheid: Containers kunnen snel worden opgestart en gestopt, waardoor applicaties snel kunnen worden geïmplementeerd en geschaald. Dit is vooral nuttig voor bedrijven die hun infrastructuur snel moeten aanpassen aan veranderende omstandigheden, zoals seizoensgebonden pieken in verkeer of snelle groei van het bedrijf.
 3. Consistentie en betrouwbaarheid: Containers bieden een consistente omgeving voor applicaties om in te draaien, waardoor de kans op compatibiliteitsproblemen en configuratiefouten wordt verminderd. Dit betekent dat bedrijven meer vertrouwen kunnen hebben in de betrouwbaarheid van hun applicaties en minder tijd en middelen hoeven te besteden aan het oplossen van problemen.
 4. Kostenbesparingen: Containers verminderen de kosten van het beheer van infrastructuur door het verminderen van de overhead van het uitvoeren van meerdere virtuele machines. Dit betekent dat bedrijven minder middelen hoeven te besteden aan hardware, energie en onderhoud, wat leidt tot aanzienlijke kostenbesparingen.
 5. Flexibiliteit: Containers kunnen gemakkelijk worden verplaatst van de ene omgeving naar de andere, zoals van een ontwikkelomgeving naar een productieomgeving. Dit betekent dat bedrijven meer flexibiliteit hebben bij het beheren en implementeren van hun applicaties, waardoor ze beter kunnen reageren op veranderende bedrijfsbehoeften.

Al met al kunnen containers bedrijven en organisaties helpen om hun infrastructuur te vereenvoudigen, de efficiëntie te verbeteren, kosten te besparen en flexibeler te zijn bij het beheren en implementeren van hun applicaties.

Hoe werken containers?

Containers werken door het gebruik van containerisatietechnologie, die een laag van abstractie creëert tussen het besturingssysteem en de applicatie. Deze abstractielaag wordt een container genoemd en bevat alle benodigde bibliotheken, bestanden en configuraties die nodig zijn om de applicatie uit te voeren.

Containers maken gebruik van kernel-niveau virtualisatie om de geïsoleerde omgeving te bieden waarin applicaties kunnen worden uitgevoerd. Dit wordt bereikt door gebruik te maken van de processen- en namespacefuncties in het besturingssysteem. Deze functies zorgen ervoor dat elk containerproces wordt geïsoleerd van andere processen op de host en andere containers.

Containers hebben ook toegang tot een gemeenschappelijke set bronnen op de host, zoals de CPU, het geheugen en het netwerk. Deze bronnen kunnen worden gedeeld tussen containers om efficiënt gebruik te maken van de beschikbare middelen.

Een container wordt gemaakt door een image te bouwen, die een sjabloon bevat voor de omgeving waarin de applicatie zal worden uitgevoerd. Dit image bevat alle afhankelijkheden en configuraties die nodig zijn om de applicatie correct te laten werken. Wanneer een container van een image wordt gestart, wordt een instantie van de container gemaakt, die de applicatie in een geïsoleerde omgeving uitvoert.

Containers kunnen worden gestart, gestopt, verplaatst en verwijderd met behulp van containerbeheertools zoals Docker of Kubernetes. Deze tools bieden een eenvoudige en consistente manier om containers te beheren en te schalen, waardoor containers een populaire keuze zijn geworden voor het bouwen, implementeren en uitvoeren van moderne toepassingen.

Wat zijn containers?

Containers zijn geïsoleerde omgevingen waarin applicaties kunnen worden uitgevoerd. Ze zijn vergelijkbaar met virtuele machines (VM’s), maar in tegenstelling tot VM’s gebruiken containers geen volledig besturingssysteem. In plaats daarvan delen containers het besturingssysteem van de host, maar hebben ze hun eigen geïsoleerde omgeving voor het uitvoeren van applicaties. Hierdoor kunnen containers lichtgewicht en efficiënt zijn, omdat er geen overhead is van het draaien van een volledig besturingssysteem voor elke container.

Containers worden vaak gebruikt voor het verpakken en implementeren van applicaties en services. Door applicaties in containers te verpakken, kunnen ze gemakkelijk worden overgedragen van de ene omgeving naar de andere, zoals van een ontwikkelomgeving naar een productieomgeving. Dit maakt het gemakkelijker om consistente en betrouwbare implementaties te beheren en te leveren.

Er zijn verschillende containerplatforms beschikbaar, waaronder Docker, Kubernetes en containerd. Deze platforms bieden tools en functies voor het bouwen, beheren en schalen van containers.

Lesprogramma: OpenShift en Containers voor Managers

Duur: 1 uur

Doelgroep: Managers

Doelstellingen:

 1. Begrijpen wat containers zijn en hoe ze werken
 2. Kennis van de voordelen van containers voor bedrijven en organisaties
 3. Begrijpen wat OpenShift is en hoe het containers orkestreert
 4. Kennis van de voordelen van OpenShift voor bedrijven en organisaties
 5. Begrijpen hoe containers en OpenShift kunnen worden geïmplementeerd in bedrijfsomgevingen

Inhoud:

 1. Introductie (5 minuten) a. Welkom b. Doelstellingen van de les c. Overzicht van de inhoud
 2. Containers (20 minuten)
  • a. Wat zijn containers?
  • b. Hoe werken containers?
  • c. Voordelen van containers voor bedrijven en organisaties
 3. OpenShift (20 minuten) a. Wat is OpenShift? b. Hoe orkestreert OpenShift containers? c. Voordelen van OpenShift voor bedrijven en organisaties
 4. Implementatie (10 minuten) a. Hoe containers en OpenShift kunnen worden geïmplementeerd in bedrijfsomgevingen b. Voorbeelden van implementaties c. Potentiële uitdagingen en oplossingen
 5. Afsluiting (5 minuten) a. Samenvatting van de belangrijkste punten b. Vragen en antwoorden c. Afsluiting

Materiaal:

 1. PowerPoint-presentatie
 2. Whiteboard en markers
 3. Voorbeelden van implementaties van containers en OpenShift

Opmerkingen:

 • Het is belangrijk om de voordelen van containers en OpenShift voor bedrijven en organisaties te benadrukken, zoals kostenbesparingen, efficiëntie, schaalbaarheid en flexibiliteit.
 • Het lesprogramma moet interactief zijn, waarbij deelnemers worden aangemoedigd om vragen te stellen en hun inzichten te delen.
 • Het is nuttig om real-world voorbeelden te geven van implementaties van containers en OpenShift in bedrijfsomgevingen.
 • Het is belangrijk om de potentiële uitdagingen en oplossingen te bespreken bij het implementeren van containers en OpenShift in bedrijfsomgevingen.