Wat zijn de belangrijke verschillen tussen SAFe en Waterval?

Er zijn meerdere belangrijke verschillen tussen SAFe (Scaled Agile Framework) en het Waterval-model:

  1. Flexibiliteit: Het Waterval-model is een sequentiële, lineaire methode die weinig ruimte biedt voor veranderingen tijdens het ontwikkelproces. SAFe daarentegen is gebaseerd op het Agile-manifest en richt zich op het snel kunnen reageren op veranderende behoeften en inzichten, door middel van iteratieve en incrementele ontwikkeling.
  2. Schaalbaarheid: Het Waterval-model is geschikt voor kleinere, minder complexe projecten en teams. SAFe is speciaal ontworpen om Agile-werkwijzen op grotere schaal te kunnen toepassen en is daarom beter geschikt voor organisaties die te maken hebben met grote, complexe projecten en meerdere teams.
  3. Teamsamenwerking: Het Waterval-model benadrukt het werk van individuen of afdelingen, terwijl SAFe juist gericht is op samenwerking tussen multidisciplinaire teams, zowel binnen als tussen teams.
  4. Feedback en evaluatie: Het Waterval-model stelt evaluatie en feedback uit tot het einde van het project, terwijl SAFe regelmatige reviews en inspecties aanmoedigt gedurende het ontwikkelproces. Dit zorgt ervoor dat problemen en obstakels sneller geïdentificeerd en opgelost kunnen worden.
  5. Continu leren en verbeteren: SAFe is gericht op continue verbetering en het blijven leren van successen en mislukkingen om de waarde die geleverd wordt te maximaliseren. Het Waterval-model is daarentegen gericht op het bereiken van een bepaalde uitkomst binnen de gestelde tijd, met minder nadruk op leren en verbeteren.
  6. Betrokkenheid van klanten: SAFe streeft ernaar om klanten nauw te betrekken bij het ontwikkelproces, door middel van onder andere regelmatige feedback en demo’s. In het Waterval-model is klantbetrokkenheid vaak beperkt tot het begin- en eindstadium van het project.

Kortom, het belangrijkste verschil tussen SAFe en het Waterval-model is dat SAFe Agile-werkwijzen combineert met de mogelijkheid om deze op grote schaal toe te passen, terwijl het Waterval-model vooral gericht is op lineaire en sequentiële werkwijzen. SAFe stimuleert continue verbetering, multidisciplinaire samenwerking en klantbetrokkenheid, terwijl het Waterval-model meer gericht is op het bereiken van een bepaalde uitkomst binnen een vastgestelde tijd en budget.